coaching

http://www.eetge.org/index.php?threads/buy-cheap-soma-350-mg-online-canada.4629/ buy cheap soma 350 mg online canada PROJEKT ZAKOŃCZONY

http://www.llndl.org/index.php?threads/janumet-without-us-prescription.6563/ janumet without us prescription Coaching to okazja do zmiany siebie i rozwoju. Stwarza możliwość znalezienia dobrych rozwiązań wobec doświadczanych trudności i ograniczeń. Pozwala na lepsze zrozumienie siebie i uruchomienie impulsu do działania. To bezpieczna przestrzeń do odkrywania swoich możliwości i zasobów, uczenia się nowych umiejętności i wypracowywania dobrych rozwiązań.

trening rozwoju osobistego

czterodniowy coaching grupowy

Trening rozwoju osobistego to 30 godzin coachingu grupowego w formie wyjazdowej.

buy 1 mg propecia us Uczestnicząc w treningu zyskujesz okazję do:
- lepszego zrozumienia siebie, swoich emocji, postaw i zachowań,
- lepszego poznania swoich mocnych i słabych stron, zasobów i poziomu kompetencji,
- zdefiniowania swojej ścieżki kariery zawodowej,
- zwiększenia umiejętności planowania własnego rozwoju, definiowania celów i priorytetów, które są realne i satysfakcjonujące,
- rozwoju kluczowych kompetencji związanych z komunikacją i pracą zespołową.

off label use of diflucan Trening jest zorientowany na trzy kluczowe obszary:
1) Samoświadomość, rozumienie siebie, analiza dotychczasowej ścieżki rozwoju i własnych zasobów w kontekście funkcjonowania na rynku pracy;
2) Planowanie rozwoju, kariery, narzędzia określania swojego miejsca na rynku pracy; formułowanie celów i zadań rozwojowych;
3) Trening umiejętności miękkich: komunikacja, praca w grupie.

Do udziału w treningu zapraszamy młodych mieszkańców Dolnego Śląska

Trening przeznaczony jest dla osób do 30 r.ż. na różnym poziomie zaawansowania. Podstawowym kryterium rekrutacyjnym jest poziom motywacji oraz gotowości do aktywnego udziału w treningu.

Coaching grupowy

Coaching wrocław grupowy to metoda łącząca w sobie wszystko to, co najlepsze w coachingu i pracy w grupowej.
Wszystkie zajęcia podczas treningu prowadzone są przy użyciu aktywnych narzędzi coachingu, ćwiczeń, symulacji, wizualizacji, analizy przypadków, mini-wykładów, pracy w grupach, dyskusji, które pozwalają maksymalnie zapewnić uczestnikom możliwość rozwijania umiejętności w procesie doświadczania.
W odróżnieniu od coachingu indywidualnego wsparciem tego procesu jest grupa, która stwarza okazję do konfrontacji przy użyciu informacji zwrotnych.

Warunki organizacyjne
• Trening odbywa się w formie czterodniowego wyjazdu, w ośrodku szkoleniowym w Stroniu Śląskim.
• Termin: 11 – 14 grudnia 2014
• Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają jedynie 50% kosztów zakwaterowania i wyżywienia podczas treningu – 135.00zł
• Aby zgłosić swój udział należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny

• Kolejnym etapem rekrutacji są rozmowy rekrutacyjne.

Trenerzy:

pawel debekPaweł Dębek, szef Instytutu Edukacji Społecznej. Coach, trener, doradca. Studiował psychologię i socjologię, ukończył Szkołę Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Edukacji Psychologicznej, Studium Socjoterapii Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii PLUS ora programy z zakresu doradztwa. Od ponad 13 lat specjalizuje się w treningu umiejętności interpersonalnych, związanych z pracą w zespole, komunikacją i przywództwem. Przeprowadził ponad 5000 godzin warsztatów, treningów i coachingu. Pracuje z młodymi ludźmi, szkoli trenerów i coachów, pomaga zespołom w efektywnym działaniu. Realizował projekty dla firm, uczelni wyższych, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Stworzył Program Firma Przyjazna Młodym. Jest autorem Szkoły Młodych Trenerów, Polsko – Angielskiej Szkoły Trenerów Młodzieżowych oraz wielu programów szkolenia liderów i kształcenia kompetencji managerskich. Jeden z architektów rozwiązań systemowych w Polsce na rzecz ludzi młodych. Był członkiem rządowego zespołu, kierowanego przez Szefa Doradców Strategicznych Premiera RP, w wyniku prac którego został opublikowany raport Młodzi 2011. Doradza Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej jako członek Rady Działalności Pożytku Publicznego – z jego inicjatywy powstał rządowy Program Aktywna Młodzież. Jest autorem dokumentów strategicznych z zakresu polityki na rzecz ludzi młodych. Był jednym z inicjatorów powołania Dolnośląskiej Rady ds. Młodzieży, pierwszej w Polsce regionalnej federacji, zrzeszającej organizacje pozarządowe pracujące z młodzieżą – od 2010 roku przewodniczy Radzie. Doradza instytucjom rządowym w obszarze problematyki zdrowia. W 2014 roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego w uznaniu zasług dla regionu przyznał mu Odznakę Honorową.

kinga ekertKinga Ekert, wiceprezes Instytutu Edukacji Społecznej. Coach, trener, manager. Studiowała pedagogikę ze specjalnością edukacja dorosłych i marketing społeczny, ukończyła Studium Socjoterapii we Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii PLUS, szkoliła się w zakresie rozwoju osobistego i pracy z grupą. Prowadzi treningi i warsztaty umiejętności interpersonalnych oraz coaching indywidualny. Zarządza projektami zmiany społecznej, koordynuje prace Biura Dolnośląskiej Rady ds. Młodzieży. Specjalizuje się w tworzeniu dobrych warunków rozwoju dla młodych ludzi.

 

Zapraszamy do kontaktu:

Kinga Ekert
kinga.ekert@ies.org.pl
+48 600 28 30 30
Projekt współfinansowany ze środków
umwd

 

 

 

schody drewniane wrocław

zostaw komentarz

Twój email nie będzie opublikowany. Aby dodać komentarz należy wypełnić pola oznaczone gwiazdką. *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>