działania z młodzieżą

Działania z młodzieżą są fundamentem, na którym Instytut wyrósł. Dotyczą one zarówno animowania aktywności młodzieżowych liderów, edukacji obywatelskiej i historycznej, spotkań międzynarodowych, jak i pracy w obszarze wykluczenia społecznego i profilaktyki uzależnień.

Instytut Edukacji Społecznej

Nieprzerwanie od 2004 roku wspieramy aktywność młodych ludzi w Oławie. W ramach projektu Młodzi o Sobie u Siebie szkolimy młodzieżowych liderów z zakresu pracy w grupie, kierowania zespołem, zarządzania projektem, fundrisingu, inteligencji emocjonalnej i komunikacji interpersonalnej.

Równolegle wspieramy inicjatywy młodych ludzi, dając im szansę na realizację nowatorskich pomysłów w społecznej przestrzeni Oławy. Dzięki temu zaistniało w niej już wiele rozmaitych wydarzeń: debat, koncertów, akcji charytatywnych i ekologicznych. Wśród nich znalazło się pięć Przeglądów Kina Niezależnego Alternativ,  dwie edycje Oławskich Dni Informatyki, a jeden z projektów młodych liderów zwyciężył w 2006 roku w Ogólnopolskim Przeglądzie Przedsięwzięć Poza Formatem organizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Wiosną 2006 roku Instytut wspierał reaktywację Młodzieżowej Rady Miasta Oława, która pod patronatem IESu uczestniczyła w akcji Fundacji im. Stefana Batorego i Stowarzyszenia Szkoła Liderów „Masz głos – masz wybór”.

W 2005 roku prowadziliśmy w Oławie projekt Laboratorium Społeczne, którego uczestnicy, w trakcie spotkań warsztatowych, przyglądali się rozmaitym zagadnieniom społecznym.

Instytut Edukacji Społecznej

Również w Oławie organizujemy co roku – od 2006 – międzynarodową konferencję Młodzi liderzy w społecznościach lokalnych. Celem Konferencji jest stworzenie europejskiej i regionalnej platformy spotkań młodych liderów, a także wymiana wiedzy, dobrych praktyk i doświadczeń oraz kształtowanie wysokiej jakości regionalnej polityki młodzieżowej. Gośćmi Konferencji byli m.in. kierownik Ośrodka Badań Młodzieży Instytutu Stosowanych Nauk społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, kulturoznawca, antropolog, socjolog młodzieży profesor Barbara Fatyga, profesor Uniwersytetu Oksfordzkiego, doradca Komisji Konstytucyjnej, współtwórca Fundacji im. Stefana Batorego, założyciel Szkoły Liderów Społecznych i Politycznych, Zbigniew Pełczyński, dr Aldona Wiktorska–Święcka z Uniwersytetu Wrocławskiego, doradca Prezydenta Wrocławia ds. Pożytku Publicznego, Karolina Suchecka z Narodowej Agencji Programu Młodzież w Działaniu, Artur Łęga z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, Richard Betterton z Herefordshire Council for Voluntary Youth Services, Will Lindesay z Herefordshire Voluntary Organisations Support Service oraz Ben Lea z Close House,  Verena Denk z międzynarodowej organizacji People To People International, Jeremie Michel z ReSo (Francja), Rita Cappelli z Kara Bobowski (Włochy), Didier Deroy z Agence pour un Développement Durable (Belgia), Anna Chmielecka z Association for the Development of Citizen and European Initiatives (Francja), Pierre Klein z ATD (Francja), Dora Covacs z Youth Compass (Węgry) oraz przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych. List do uczestników III Konferencji skierowała Katarzyna Hall, Minister Edukacji Narodowej, a patronat nad Konferencją pełnią Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Senator Jarosław Duda oraz Franciszek Październik, Burmistrz miasta Oława.

W 2011 roku Instytut opublikował raport „Aktywność społeczna młodych ludzi w Oławie”, opracowany przez dr Piotra Mikiewicza z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, a zawierający wyniki badań, prowadzonych na grupie 717 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Oławie.

Forum Młodych Liderów

W latach 2006 – 2013 prowadziliśmy we Wrocławiu, przy wsparciu Urzędu Miejskiego i Hotelu Park Plaza – Forum Młodych Liderów. Forum Młodych Liderów to przestrzeń we Wrocławiu, która kreuje i angażuje młodych liderów społecznych. W niej się rozwijają, inspirują, znajdują wsparcie i energię do zmieniania świata wokół siebie. Forum Młodych Liderów to kuźnia aktywnych ludzi i nowatorskich pomysłów. To z niego promieniują na Wrocław inicjatywy społeczne, podejmowane przez młodych wolontariuszy na rzecz własnej społeczności lokalnej. W ramach Forum wyszkoliliśmy dotąd ponad 200 młodych liderów, którzy zorganizowali w tym czasie ponad 50 rozmaitych akcji, projektów i wydarzeń o charakterze kulturalnym, edukacyjnym a głównie charytatywnym, w tym m.in.: akcja ciepły posiłek, zorganizowana przed Świętami Bożego Narodzenia na dworcu głównym PKP dla ponad 150 wrocławskich bezdomnych, dwa przedstawienia teatralne i przekazanie paczek dla dzieci z Oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ulicy Bujwida, spotkanie z kulturą Islandii we wrocławskiej Mediatece, Baśniowy Jarmark Marzeń w ramach Dnia Dziecka we współpracy ze Stowarzyszeniem Ostoja oraz Dzień Dziecka i Mikołajki dla dzieci z Domu Samotnej Matki, Mikołajki i Andrzejki dla dzieci z wrocławskich Domów Dziecka, warsztaty tolerancji dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Miękini, przegląd zespołów rockowych, a także koordynacja koalicji kilkunastu organizacji pozarządowych w ramach wrocławskiej części akcji Fundacji im. Stefana Batorego „Masz głos – masz wybór”.

W 2012 roku zrealizowaliśmy wspólnie z Biurem Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia innowacyjny program „To jest projekt!”, w którym zespoły z 20 wrocławskich gimnazjów uczyły się metodyki zarządzania projektem i konkurowały w najsprawniejszym zrealizowaniu własnego społecznego przedsięwzięcia. Partnerem programu była firma HP.

Również we Wrocławiu prowadziliśmy nasz pierwszy projekt – Bezpieczne miejsce – w latach 2002 – 2003. Był to szereg działań animacyjnych, których celem było zbudowanie przyjaznego środowiska szkolnego w II LO. Projekt realizowany był przy wsparciu Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Akademia zDolnych Liderów

W 2011 roku przeprowadziliśmy we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego Akademię zDolnych Liderów – program rozwoju osobistego młodzieżowych liderów Dolnego Śląska, którzy aktywnie działają w swoich środowiskach lokalnych, organizacjach pozarządowych i studenckich, a także grupach nieformalnych. Program Akademii zapewnił uczestnikom rozwój w obszarze umiejętności pracy w zespole i kierowania grupą, komunikacji interpersonalnej i umiejętności liderskich – a więc kompetencji społecznych, od których zależy skuteczność działania w środowiskach obywatelskich. Honory patronat nad projektem objęła Agnieszka Muszyńska, Przewodnicząca Komisji Sejmiku ds. Młodzieży.

Zespół Instytutu uczestniczył w projekcie Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw Karta 99 – Sternik. Celem projektu było wsparcie dzieci z domów dziecka przed startem w samodzielną dorosłość. Projekt finansowany był przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

W latach 2002 – 2004 organizowaliśmy w czasie wakacji dla młodzieży z Dolnego Śląska Letnie Warsztaty Umiejętności Interpersonalnych.

Byliśmy partnerami w projektach Powiedz, poczuj, zaufaj, Pomiędzy obawą a zaufaniem oraz Wygrajmy Przyszłość, realizowanymi w latach 2007 – 2009 przez Fundację Magnus ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekty miały na celu przeciwdziałanie uzależnieniom, objęły ponad 8000 młodych ludzi z Dolnego Śląska, Opolskiego i Wielkopolskiego, a także ponad 200 nauczycieli z tych regionów.

W 2010 roku ukazała się książka „Od SKSu do NZSu – Niezależne Zrzeszenie Studentów we Wrocławiu 1980 – 2010″ – praca autorstwa wrocławskich historyków, Jolanty i Krzysztofa Popińskich, wydana przez Oficynę Wydawniczą Atut i Instytut Edukacji Społecznej ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Organizujemy międzynarodowe spotkania młodzieży. Naszymi stałymi partnerami są liderzy angielskiego sektora pozarządowego. Pracowaliśmy również z zespołami z Węgier i Niemiec. Rokroczne spotkania w Polsce i w Europie prowadzimy od 2006 roku. Korzystamy przy tym ze wsparcia Programu Młodzież w Działaniu oraz Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży.Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes that Recommend Web Hosting Services>