działania z młodzieżą

 

Praca z młodymi liderami to fundament, na którym Instytut wyrósł. Wiemy, że wspieranie młodych i aktywnych ludzi to inwestycja w przyszłość. Młodzi ludzie uczą się na naszych treningach i warsztatach pracy w grupie, kierowania zespołem, zarządzania projektem, fundrisingu, inteligencji emocjonalnej i komunikacji interpersonalnej. Ponad 300 absolwentów naszych programów samodzielnie zorganizowało dziesiątki inicjatyw na rzecz swoich lokalnych społeczności.

Od ponad 10 lat szkolimy i animujemy aktywność społeczną młodych liderów w Oławie w ramach projektu Młodzi o Sobie u Siebie. W latach 2006 – 2013 wspieraliśmy młodych aktywnych we Wrocławiu, organizując Forum Młodych Liderów. W 2012 roku zrealizowaliśmy wspólnie z Biurem Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia innowacyjny program „To jest projekt!”, w którym zespoły z 20 wrocławskich gimnazjów uczyły się metodyki zarządzania projektem i konkurowały w najsprawniejszym zrealizowaniu własnego społecznego przedsięwzięcia. Partnerem programu była firma HP.

Specjalnością Instytutu są programy szkoleniowe, zorientowane przede wszystkim na trening umiejętności. Wiemy, że o skuteczności w działaniu decydują praktyczne zdolności, a wśród nich szczególnie istotne są kompetencje interpersonalne. To założenie jest podstawą naszych autorskich programów: Studium Animacji Społecznej i Szkoły Liderów.

Od 2006 rokrocznie organizujemy w Oławie Międzynarodową Konferencję Młodzi liderzy w społecznościach lokalnych. Celem Konferencji jest stworzenie europejskiej i regionalnej platformy spotkań młodych liderów, wymiana wiedzy, dobrych praktyk i doświadczeń. Wśród wielu dostojnych gości Konferencji byli m.in.: profesor Zbigniew Pełczyński, profesor Barbara Fatyga, a także młodzi liderzy i osoby pracujące z młodzieżą z niemal wszystkich części Europy. Stale na Konferencji goszczą nasi przyjaciele z hrabstwa Hereford w Anglii. Patronat nad Konferencją pełnią Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Senator Jarosław Duda oraz Franciszek Październik, Burmistrz Miasta Oława. Na jesień 2014 planujemy IX Konferencję.

Organizujemy międzynarodowe spotkania młodzieży. Naszymi stałymi partnerami są liderzy angielskiego sektora pozarządowego. Pracowaliśmy również z zespołami z Węgier i Niemiec. Rokroczne spotkania w Polsce i w Europie prowadzimy od 2006 roku.

W latach 2007 – 2009 zrealizowaliśmy kilkaset warsztatów dotyczących problematyki uzależnień dla około 8000 młodych ludzi z Dolnego Śląska, Opolskiego i Wielkopolskiego, a także ponad 200 nauczycieli z tych regionów.

Nasz zespół wspierał dzieci z domów dziecka przed startem w samodzielną dorosłość w ramach projektu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw Karta 99 – Sternik.Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes that Recommend Web Hosting Services>